11(G)

Özet

HOCAM KANUNUN 11 G MADDESİ GEREĞİNCE , İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN SORUŞTURMADA İHALEDE İSTEKLİ OLAN TÜZEL KİŞİLİĞİN ESKİ ORTAĞININ KIZI İLE İLGİLİ BİLGİ GELDİ, BU DURUM İHALE DIŞI BAIRAKILMA SEBEBİ OLUR MU? 2-11 G MADDESİ GEREĞİNCE İHALE DIŞI BIRAKILAN GERÇEK /TÜZEL KİŞİLERİN TEMİNATLARI İRAT KAYDEDİLMELİ Mİ? İYİ ÇALIŞMALAR…


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

HOCAM KANUNUN 11 G MADDESİ GEREĞİNCE , İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN SORUŞTURMADA İHALEDE İSTEKLİ OLAN TÜZEL KİŞİLİĞİN ESKİ ORTAĞININ KIZI İLE İLGİLİ BİLGİ GELDİ, BU DURUM İHALE DIŞI BAIRAKILMA SEBEBİ OLUR MU?
2-11 G MADDESİ GEREĞİNCE İHALE DIŞI BIRAKILAN GERÇEK /TÜZEL KİŞİLERİN TEMİNATLARI İRAT KAYDEDİLMELİ Mİ?

İYİ ÇALIŞMALAR…

Benzer İçerikler: , , , ,

Cevabımız

 

Kamu İhale Kanununun 11’nci maddesine 2016 yılında eklenen (g) bendi 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3’üncü maddesiyle değiştirilmiştir. Buna göre terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklardır. Aynı maddenin son fıkrasında ise bu bent kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esasların Bakanlar Kurulunca belirleneceği, söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen isteklilerin ihale dışıbırakılacağı, ancak bunların teminatları gelir kaydedilmeyeceği düzenlenmiştir.

Yukarıdaki maddedeki düzenleme çerçevesinde ihaleye katılım engelleri konusunda yeni bir kategori oluşturulmuştur. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve yurtdışı bağlantılı olanlar için Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespiti yapılan isteklilerin ihale dışı bırakılması gerekmektedir. Ancak düzenleme yürütümün nasıl yapılacağı konusunda Bakanlar Kuruluna yetki vermiştir. Dolayısıyla madde uygulaması için Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak esas ve usullerin de dikkate alınması gerekmektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap