İhale Türü

Özet

Donanım ve yazılım alımı ihalesinde yaklaşık maliyet hesaplanırken yazılımın oranı daha yüksek olarak belirlenmiş olup, ihale türü ne olmalıdır.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Donanım ve yazılım alımı ihalesinde yaklaşık maliyet hesaplanırken yazılımın oranı daha yüksek olarak belirlenmiş olup, ihale türü ne olmalıdır.

Benzer İçerikler: , , , , ,

Cevabımız

       4734/ Madde 4- Bu Kanunun uygulanmasında;

Hizmet : (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) …….ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Yukarıda  görüleceği üzere yazılım hizmetleri hizmet işleri tanımına girdiğinden hizmet ihalesi olarak çıkılması uygun olacaktır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap