iş deneyim

Özet

merhaba hocam… OSB yada Özel İdare yetkisi dahilinde olan yerden alınmış iş deneyim belgeleri, özel bina inşaatı gibi % 60 mı alınır yoksa; belgenin tamamı mı degerlendirilir


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam… OSB yada Özel İdare yetkisi dahilinde olan yerden alınmış iş deneyim belgeleri, özel bina inşaatı gibi % 60 mı alınır yoksa; belgenin tamamı mı degerlendirilir

Üst Konuları: İş Deneyimi (Hizmet)

Benzer İçerikler: , , ,

Cevabımız

YİUYönetmeliği/İş deneyim tutarının tespiti

MADDE 46 – "6) (Ek fıkra:RG-7/6/2014-29023) Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır."hükmüne göre sözkonusu iş "Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş " olmadığından 

YİUYönetmeliği/İş deneyim tutarının tespiti

MADDE 46 – 

"(4) Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarının tespitinde; diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla, işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme bedelinin % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır. "hükmüne göre hareket edilmesi uygun olacaktır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap