iş deneyim

Özet

merhaba hocam… inşaat müteahhidi, belediye sınırları dışında yapmış olduğu inşaat ile ilgili olarak iş bitirme belgesi istiyor. bu yapı (organize sanayi bölgesi ve il özel idaresi gibi) kurumların yetkili olduğu alanda yapılmış…… gerek OSB bölgesinde gerekse il özel idaresi ruhsat denetim müdürlüğünün ruhsat verdiği bölgede yapılan inşaat işleri için iş bitirme belgesi düzenlenir mi ……… […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam… inşaat müteahhidi, belediye sınırları dışında yapmış olduğu inşaat ile ilgili olarak iş bitirme belgesi istiyor. bu yapı (organize sanayi bölgesi ve il özel idaresi gibi) kurumların yetkili olduğu alanda yapılmış…… gerek OSB bölgesinde gerekse il özel idaresi ruhsat denetim müdürlüğünün ruhsat verdiği bölgede yapılan inşaat işleri için iş bitirme belgesi düzenlenir mi ……… (NOT: müteahhit hem OSB bölgesi hemde İl özel idaresi ruhsat denetim müdürlüğü yetkisinde yapmış olduğu 2 farklı iş için istiyor )

Üst Konuları: 2886 Sayılı Kanun Hk.

Benzer İçerikler: , , , , ,

Cevabımız

Organize Sanayi Bölgesinde ki iş deneyim belgesi almak için gereken şartlar;

Yapım İşleri uygulama Yönetmeliği 43/(3)(Değişik:RG-3/7/2009-27277;Değişik:RG-7/6/2014-29023) Organize sanayi bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgeleri, organize sanayi bölgesi müdürlüğü tarafından düzenlendikten sonra; yönetim kurulunun kararı üzerine yönetim kurulu başkanınca, organize sanayi bölgesinde ilgili Bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından kredi kullandırılan işler için ise bu Bakanlığın veya kamu kurum ve kuruluşunun ilgili birimince onaylanmak suretiyle verilir.

 

Organize sanayi bölgesi müdürlüğü tarafından, geçici kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi” devam eden işlerde “yüklenici iş durum belgesi”, denetleyen veya yönetenlere ise “iş denetleme belgesi “veya “iş yönetme belgesi almaya hak kazananların tespiti yapacak ve yönetim kuruluna sunacaktır.

OSB Üst Kuruluşu, Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından temsil edilir. Üst Kuruluşu ilzam edici yazılar Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili ile birlikte bir diğer Yönetim Kurulu üyesi veya Genel Sekreter tarafından imzalanır ve çift imzalı olarak olarak geçerli olacaktır ancak Kamu İhale Kanunu eki ikincil mevzuatta Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinde de saptandığı üzere İş deneyim belgesini Yönetim Kurulu başkanı tarafından bizzat imzalanması gerekmektedir.

Ancak , organize sanayi bölgesinde ilgili Bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşu tarafından kredi kullandırılan işler için ise bu Bakanlığın veya kamu kurum ve kuruluşunun ilgili birimince onaylanmak suretiyle verilir.

İl özel idaresi ruhsat denetim müdürlüğü yetkisinde yapmış olduğu işler için;

Yapım İşleri uygulama Yönetmeliğinin 43/ (2)” Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.”

Hükmüne göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğü tarafından düzenlenecek ve valilik tarafından onaylanacaktır. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap