istisna

Özet

iyi çalışmalar. il özel idaremizce jandarma ve emniyet müdürlüğüne bir miktar ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödenekten jandarma ve emniyet müdürlüğü nam ve hesabına il özel idaremizce 4734 kamu ihale kanununun 3 maddesinin (b) bendi kapsamında alım yapabilir mi? Yapılabiliyorsa izlememiz gereken yol haritası nedir.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

iyi çalışmalar.
il özel idaremizce jandarma ve emniyet müdürlüğüne bir miktar ödenek ayrılmıştır.
Ayrılan ödenekten jandarma ve emniyet müdürlüğü nam ve hesabına il özel idaremizce 4734 kamu ihale kanununun 3 maddesinin (b) bendi kapsamında alım yapabilir mi? Yapılabiliyorsa izlememiz gereken yol haritası nedir.

Benzer İçerikler: , , , ,

Cevabımız

47347 3.b)(Değişik: 20/11/2008-5812/1 md.) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,” olarak ifade edildiğinden yukarıdaki şartları karşılıyorsa olabilir.

Bu maddeye göre çıkartılmış “İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesının (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar”ın Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde

(1) Bu Esaslar, Bakanlık ile Bakanlıkça yetki verilen Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri dışında kalarak yapacakları; savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya Devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsar. ”denilerek hangi alımların bu çerçevede değerlendirileceği  saptanmıştır,buna göre yol haritası belirleyebilirsiniz.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap