ihale-soru-cevap-logo.png

" 29 " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 29. maddesinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere, 11.03.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. << Devamını Oku>> [4413]