kamu-mali-hukuki-yonetim-muhasebe.png

Kamu&Mali Hukuki Yönetim ve Muhasebe


2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacakları; ek 7 nci maddesinde, vakıf << Devamını Oku>> [336]


488 sayılı Damga Vergisi Kanununda, gerekse 5714 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda kurumunuzun damga vergisinden muaf olduğuna dair bir hüküm bulunmadığı ve Kanuna ekli (2) sayılı tablonun (55) numaralı fıkrasındaki istisna hükmünün "Ek Bağış Protokolü" başlı << Devamını Oku>> [217]


Sözleşmenin resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmesi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, bu sözleşmeye 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) say << Devamını Oku>> [198]


İnşaat firmalarının isim, unvan, telefon ve adreslerinin binaların dış yüzeylerine tuğla, seramik, dekoratif süslemeler, beton üzerine kabartmalar, fayans vb. kullanılarak yazılması ilan ve reklam vergisine tabidir. << Devamını Oku>> [202]


Okul Aile Birliğiniz tarafından hizmetli olarak istihdam edilen personele yapılan ücret ödemeleri üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca tevkifat yapılması ve tevkif edilen vergilerin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilerek << Devamını Oku>> [575]


Buna göre, belediyeden ayrı özel hukuk tüzel kişiliğiniz ve iktisadi faaliyetiniz nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan Şirketiniz adına kayıt ve tescilli bulunan taşıtların motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir. << Devamını Oku>> [359]


Bu hükümlere göre, motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri trafik sicili ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler olup; belediyeler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar motorlu taşıtlar ve << Devamını Oku>> [375]


İhalede alınan ihale kararında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ... ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ... olarak belirlendiği dikkate alındığında, ihalenin; ilk yükleniciye verilmesine ve ilk yüklenici tarafından sözleşme imzalanmaması üzerine ekonomik açıdan en avantaj << Devamını Oku>> [294]


4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşmaları ve bu anlaşmalara esas ihale kararları ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararları 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisinden istisna e << Devamını Oku>> [295]


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan … tarih ve … kayıt numaralı  hizmet alımı ihalesinde Müdürlüğünüzce tahsil edilen ihale döküman bedelinin katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir << Devamını Oku>> [355]