sayistay-kararlari.png

Sayıştay Kararları


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işinde yükleniciye; A) Mevzuatta belirlenen üst limiti () aşan oranda verilen bütçe dışı avans için Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz tahsil edilmemesi; B) Sözleşme tutarının 'inin üzerinde avans verilmesine rağmen sözleşme bedelinin 'u ile 'i arasındaki farka teka << Devamını Oku>> [377]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümlerine göre; memurlara yapılacak ödemelerde kişinin bulunduğu kadronun esas alınması gerekmektedir. Kişi belli dönem başkan yardımcılığı yaptıktan sonra müdürlüğe atandığı zaman artık başkan yardımcılığının değil, müdürlüğün haklarını almalıdır. Dolayısıyla müdürlüğe atanan kişiye başka << Devamını Oku>> [261]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye tarafından kiraya verilen ve işletme hakkının devri niteliğinde olan bazı gayrimenkul kiralama işlemlerinde, kira bedelleri üzerinden oranında KDV tahakkuk ve tahsilatının yapılması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [178]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işinde yükleniciye; A) Mevzuatta belirlenen üst limiti () aşan oranda verilen bütçe dışı avans için Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz tahsil edilmemesi; B) Sözleşme tutarının 'inin üzerinde avans verilmesine rağmen sözleşme bedelinin 'u ile 'i arasındaki farka teka << Devamını Oku>> [37]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; Belediye ile Sendika arasında imzalanan sözleşme uyarınca, işçilere fiilen çalışma karşılığında ödenmesi gereken sorumluluk zammının yıllık izin ücretlerinin kapsamına dahil edildiği görülmüştür. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapıl << Devamını Oku>> [389]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nde tutulan kayıtlardan, Belediyenin düğün salonu kiralama hizmetine karşılık belirlemiş olduğu tarife cetvelindeki bedeller üzerinden bazı kişi ve kurumlara oransal ya da tutar bazında indirimler ile ücretsiz işlemler yapıldığı ve mezkur Meclis Kararının hilafına y << Devamını Oku>> [148]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayıştay hesap yargılaması sonucunda kamu zararı tespit edilmişse, bu zararın, mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri ile oluşmasına yol açan sorumlularından tazminine karar verilmektedir. Başka bir deyişle Sayıştay yargısında verilen tazmin veya tasdik hükümlerinin muhatabı, kamu zararına sebe << Devamını Oku>> [2594]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sonuç itibariyle, önceki Temyiz Kurulu Kararında belirtildiği üzere; İlam konusu ödemelerin Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi ile belirlenmiş temsil ve ağırlama giderleri kapsamında olmadığı, belediye personelinin belediye sınırları dışındaki yeme-içme ve ko << Devamını Oku>> [280]


4735 sayılı Kanun hükümlerden görüleceği üzere kamu idarelerince danışmanlık hizmeti alınabilecek konular tahdidi olarak sayılmış olup bunlar arasında mali denetim hizmeti sayılmamıştır. 4734 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde yer alan; “denetim ve kontrolörlük gibi teknik” ifadesiyle sadece yapım i << Devamını Oku>> [255]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun’unun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde de, doğal afet vb. hallerde fesih edilen sözleşmelerde yükleniciye tazminat türünden bir bedel ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yer almamakta; << Devamını Oku>> [401]