sayistay-kararlari.png

Sayıştay Kararları


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Söz konusu işin teknik şartnamesinde yer alan hizmetin tamamının memurların bilmesi gereken mutad işlemlere ilişkin olduğu ve mevzuat desteği verilmesi şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Belediye mevzuatında danışmanlık giderinin belediye giderlerinden olduğu iddiasına ilişkin olarak ise; Belediyele << Devamını Oku>> [34]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin iş deneyim belgesi olarak sunmuş olduğu sözleşmenin damga vergisinin aranmış olması ile ilgili olarak ise dilekçede, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak iş bitirme yerine geçecek sözleşmelerde damga vergisinin ihale tari << Devamını Oku>> [28]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sorumlular her ne kadar Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin dayanağı olan 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin sadece mal ve hizmet alımlarına ilişkin olduğunu; mevzuata dayalı maaş ve bu gibi ödemeleri kapsamadığı, buna göre ihmal ve kasıt yoluyla personele f << Devamını Oku>> [174]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’de ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) 0’ü olarak belirlenmiştir. Belediye ile y << Devamını Oku>> [80]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’de ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) 0’ü olarak belirlenmiştir. Belediye ile y << Devamını Oku>> [74]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işinde yükleniciye; A) Mevzuatta belirlenen üst limiti () aşan oranda verilen bütçe dışı avans için Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz tahsil edilmemesi; B) Sözleşme tutarının 'inin üzerinde avans verilmesine rağmen sözleşme bedelinin 'u ile 'i arasındaki farka teka << Devamını Oku>> [415]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümlerine göre; memurlara yapılacak ödemelerde kişinin bulunduğu kadronun esas alınması gerekmektedir. Kişi belli dönem başkan yardımcılığı yaptıktan sonra müdürlüğe atandığı zaman artık başkan yardımcılığının değil, müdürlüğün haklarını almalıdır. Dolayısıyla müdürlüğe atanan kişiye başka << Devamını Oku>> [316]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye tarafından kiraya verilen ve işletme hakkının devri niteliğinde olan bazı gayrimenkul kiralama işlemlerinde, kira bedelleri üzerinden oranında KDV tahakkuk ve tahsilatının yapılması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [184]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işinde yükleniciye; A) Mevzuatta belirlenen üst limiti () aşan oranda verilen bütçe dışı avans için Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz tahsil edilmemesi; B) Sözleşme tutarının 'inin üzerinde avans verilmesine rağmen sözleşme bedelinin 'u ile 'i arasındaki farka teka << Devamını Oku>> [38]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; Belediye ile Sendika arasında imzalanan sözleşme uyarınca, işçilere fiilen çalışma karşılığında ödenmesi gereken sorumluluk zammının yıllık izin ücretlerinin kapsamına dahil edildiği görülmüştür. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapıl << Devamını Oku>> [402]