hizmet-alimlari.png

Hizmet Alımları


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale dokümanında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 6’ncı maddesine göre asgari ücret fiyat farkı öngörülen ihaleler kapsamındaki sözleşmelere ilişkin hakedişlerinden işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanan 2020 yı << Devamını Oku>> [55]


Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değeri tespiti için belirlenen "Sınır Değer Tespit Katsayıları" << Devamını Oku>> [11292]


Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan İhalelerde %4 Sözleşme Giderleri ve Genel Giderlerin Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Genel olarak Tartışılmıştır. << Devamını Oku>> [1925]


Bu Yönetmelik değişikliği ile 696 sayılı KHK ile personel çalıştırılmasına dayalı sözleşmeler kapsamında çalışanların işçi kadrolarına geçiş işlemleri başlayan ancak toplu iş sözleşmeleri 31.12.2017 tarihinde sona erenlerin toplu iş sözleşmesinden dolayı alacakları fiyat farkı alınamamaktaydı. Bu Yö << Devamını Oku>> [418]


2016, 2015/1 ve 2. 6 aylık dönemlerde yapılan ihaleler için 2017 yılında verilecek asgari ücret fiyat farkı hesabıdır. Örnek hesaplamada çalıştırılan işçilere sadece asgari ücret verildiği, yemek ve yol yardımı verilmediği şekilde hesaplanmıştır. << Devamını Oku>> [9353]


25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete ile ihale uygulama yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bazı değişiklikler olmuştur. Hizmet Alımı ihalelerinde neler değişti, bu değişikliklerle getirilen düzenlemeler ve yenilikler aşağıdaki belirtilmiştir. << Devamını Oku>> [9139]


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.3.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. << Devamını Oku>> [518]


24 Aralık 2017 Tarih ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24’üncü maddeler ile idarelerde personel çalıştırılmasın << Devamını Oku>> [607]


Yapılan Yönetmelik değişikliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve diğer fıkralardaki ilgili ibareler yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece bundan sonraki hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması durumunda 3 kriter yerine 2 kri << Devamını Oku>> [957]


18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmî Gazete ile 7161 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış olup Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan istisna kısmına eklemeler yapılmış, iş deneyimine ilişkin değişiklikler yapılmış anc << Devamını Oku>> [831]


Daha Fazla İçerik...