mal-alimlari.png

Mal Alımları


KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G./4. md.) Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Önemli Tekliflerin << Devamını Oku>> [326]


Ticaret borsasına tescili zorunlu (borsa kotasyon listesine dahil) veya borsa kotasyon listesine dahil olmamakla birlikte isteğe bağlı olarak ticaret borsasına tescil ettirerek çiftçi dışındaki kişilerden satın aldığınız zirai ürün bedelleri üzerinden kurumunuzca gelir vergisi tevkifatı yapılmasına << Devamını Oku>> [278]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak firmanın özel diğer bir firma ile yaptığı mal alımı iş sözleşmesi ve fatura kaydı ile ihaleye sunulursa kabul edilir mi? Edilir ise hangi dayanağa göre edilir kamu ihale kanununda bu konuya açıklık getiren bir madde var mı? << Devamını Oku>> [343]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerinin belirlenmesine ilişkin evrak 04.10.2017 tarihli olmasına rağmen, Muayene ve Kabul Komisyonu sözleşmede belirtilen malzemelerin şartnameye uygun olarak alındığına ilişkin olarak 02.10.2017 tarihinde tutanak tutmuştur. Bu şekilde söz konusu malzemelerin tesliminde << Devamını Oku>> [291]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, İdari Şartnamane’nin 7.5.6’ncı maddesi gereğince numune sunan 3 isteklinin de ihalenin birinci ve ikinci kısımlarına teklif verdikleri, idare tarafından yapılan numune değerlendirmesi sonucunda her 3 isteklinin çeşitli sayıdaki numunelerinin ihalenin birinci ve ikinci kısımlarına << Devamını Oku>> [747]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca ihale sürecinde gerçekleştirilen işlemlerin ihale komisyonu yoluyla yerine getirilmesi gerekmekte olup, teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’yi karşılayıp karşılamadığının tespitinin numune değerlendirilmesi yoluyla yapılacağı belirlenen ihalelerde,  nu << Devamını Oku>> [688]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin yukarıda anılan maddelerinde idare tarafından analiz sonuçlarının taahhüt edilen niteliğe uygun olmaması 8’inci maddesinde ise biyolojik etkinlik testinin dan daha aşağı bir oranda sonuçlanması ve 45 gün içinde yüklenicinin bozulan ürünleri yenilememesi ve ambalaj atıkların imhas << Devamını Oku>> [345]


30.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İhale ilanı veya duyurusu 24/2/2018 tarihinden önce yapılarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan elektrik alımı sözleşmel << Devamını Oku>> [1765]


25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete ile ihale uygulama yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bazı değişiklikler olmuştur. Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük sorgulama kiriterleri getirildi. bu kriterleri neler, hangi mal alımı ihaleleri için aşı düşük teklif sorgulaması yapılmalı << Devamını Oku>> [2334]