ihale-soru-cevap-logo.png

" 8220Su " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde belirtildiği şekilde nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterdiği, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektirdiği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikleri taşıdığı sonucuna varıldığından, davacı şirketin iş deneyim belgesine konu işin tutarının hepsinin kabul edilmesi gerektiği ve bu tutarlar dikkate alındığında asgari iş deneyi << Devamını Oku>> [942]