ihale-soru-cevap-logo.png

" Alacak " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, idaremizce yapılacak olan şoförlü 4×4 araç kiralama ihaleleri için; 1-Yaklaşık maliyet hesap edilirken kasko bedelinin %2 sini dikkate alacak mıyız? %5o yerli olma zorunluluğu var mı ? 2-Yaklaşık maliyet hesap edilirken sadece araç için teklif alıp şoför maliyetini aylık brüt asgari ücretin fazlası olarak koymak mı gerekir yoksa teklif alırken şoför dahil […] << Devamını Oku>> [60]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. İhale makamları nezdindeki teminat ve istihkaklar üzerine tatbik edilen hacizler ile işyerinde bulunan tesisat, malzeme, ham, yarı işlenmiş ve tam işlenmiş mallar ve başka kıymetler üzerinde yapılan hacizlerin işçi ücretlerini kapsayıp kapsamayacağı hususunda tereddüde düşülmektedir. Konuyu mevzuat hükümleri çerçevesinde irdelersek. II.Mevzuat. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ve müteakip maddelerinde amme alacağının cebren […] << Devamını Oku>> [3333]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad, 4734 nolu ihale kanuna göre yapılan hizmet alımı ihalesinde teknik şartnamede bulunan görev alacak olan personelin şartlarını aşağıda size gönderiyorum. Ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. ihaleyi alan firma görev alacak personelde istenilen şartları idareye nasıl ispatlamalıdır. İdare bu konuda teknik şartnamede istediği şartları firmanın nasıl ispatlaması konusunda ihale kanuna göre bir presedürü var mıdır? […] << Devamını Oku>> [311]