ihale-soru-cevap-logo.png

" belirleneceği " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Betonarme yangın su deposunun sözleşme kapsamında olduğu, Sözleşmesi ve ekleri hükümlerine göre gerçekleşecek proje değişikliği sonucu sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin yeni fiyatların YİGŞ’nin 22 nci maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda tespit edilmesi, işe ait sözleşmede fiyat farkı verilmesi öngörüldüğünden, Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinin (h) bendi hükümlerinin kıyasen uygulanarak, hazırlandığı uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilec << Devamını Oku>> [755]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kararda; Birden fazla hizmetin tek bir ihaleyle alınması durumunda ihale dokümanında her bir alım konusuna ilişkin düzenleme yapılarak yeterlik kriteri belirlenmesini engelleyen bir düzenlemenin mevzuatta bulunmadığı anlaşıldığından, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen açıklaması uyarınca ihale konusu iş kapsamında yaptırılacağı anlaşılan katı atık ve çöp toplama süpürme ve nakli işine ilişkin olarak TS 13111 Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin istenilmesinin mevzuata uygun olduğu anla << Devamını Oku>> [678]