ihale-soru-cevap-logo.png

" belirleyebilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin “A-Genel Hükümler” başlığı altında “11)…Çalışacak tüm personelin işe alımında ve çalışmaya devam etmesinde Radyoloji Kliniği ve Hastane İdaresi onayı alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları uyarınca idareler tarafından çalışan personelin denetiminin; sadece Teknik Şartname’de istenen kriterlere ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde idareye tanınan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yapılabileceği, ihale do << Devamını Oku>> [897]