ihale-soru-cevap-logo.png

" biçiminde " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Zeyilname ile değişik idari şartnamede teklif edilen kameraların üreticisinin ONVIF standardına uygun teknik komite üyesi olması gerektiği belirtilmişse de; üyeliğin belgelendirilmesi gerektiğine ve bu belgelendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin bir düzenlemenin yapılmamış olması ile idarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ONVIF standardına uygun teknik komite üyeliğine ilişkin bir belge istememesi durumu birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu belgelerin tekliflerin değerlendirilmes << Devamını Oku>> [2086]