ihale-soru-cevap-logo.png

" birinde " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

hizmet alımı ihalesi kapsamında birden fazla kalemde mal ve hizmet alımını gerçekleştirdik örnek :300 adet yemek için 10.000,00TL ,100 adet bisiklet için 50.000,00TL, 5 adet gezi 30.000,00TL , 25 adet futbol müsabakası İÇİN 10.000,00 TL gibi herbir kalem için ayrı fiyat verildi toplamda 100.000,00 TL için ihale firmaya verildi. İhale devam etmekte olup sadece yemek […] << Devamını Oku>> [219]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-1514 Sayılı Kararında: Teklif zarfı içerisinde fazladan doldurulmamış, imzalı ve kaşeli bir birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelin sunulmuş olmasının, ihale komisyonunun tereddüde düşmesine sebebiyet verebileceği, dolayısıyla anılan isteklinin söz konusu fiilinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) bendinde yer alan fiil kapsamında bulunduğu sonucuna varılmış olup, idarece başvuru sahibi isteklinin […] << Devamını Oku>> [974]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen….”hükmü gereğince K... Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ihale konusu hizmetin alındığı idare olduğu ve Genel Sekreterlik ile arasında gözetim ve denetim ilişkisi bulunduğu anlaşıldığından A...İ Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.nin ihale yapan idarenin ihalesine teklif veremeyeceği, bu gerekçeyle de A...İ Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.nin tek << Devamını Oku>> [569]