ihale-soru-cevap-logo.png

" bulunduğunun " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenici ile yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde yüklenicinin işin yerine getirilmesi sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı bir faaliyette bulunup bulunmadığının idarece yapılan değerlendirme sonucunda belirleneceği, bu hususta idarenin takdir yetkisinin bulunduğu, buna karşın idarece yapılan iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet tespitlerinin, yüklenici tarafından da kabul edilerek onaylanması zorunluğunun bulunmadığı görülmektedir. << Devamını Oku>> [854]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ortak girişimlerde her bir ortak tarafından birden fazla ve sağlanması gereken asgari tutarı sağlayan teminat olması halinde hakkaniyet ilkesi gereği yukarıya aktarılan Tebliğ hükmü işletilebileceği değerlendirilse bile incelenen ihalede geçici teminata ilişkin asgari yeterlik şartını sağlayan tek bir geçici teminat mektubu bulunduğundan ve idare tarafından geçici teminatın irat kaydedilebileceği hk. << Devamını Oku>> [679]