ihale-soru-cevap-logo.png

" bulunmasının " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 06.11.2013 tarih ve E:2009/5420, K:2013/2781 sayılı karar ile; “Dava dosyasının incelenmesinden, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 25.02.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından 05.03.2008 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nin 14.03.2008 tarihli << Devamını Oku>> [538]