ihale-soru-cevap-logo.png

" bulunulmayan " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunduğu hk . << Devamını Oku>> [543]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, ihalenin “gerekli rekabet ortamının sağlanmadığı kanaatine varılması ve idaremiz menfaati de göz önüne alınması” gerekçesiyle bütün teklifler reddedilerek iptal edildiği ve idarece Kuruma gönderilen yazıdan ihalede iptal kararı alınmadan önce idareye herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır. Buna göre yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince, istekli tarafından Kuruma başvuruda bulunulamayacağı ve iptal kararının idari yargı mercilerinde dava konusu ed << Devamını Oku>> [545]