ihale-soru-cevap-logo.png

" buna " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 11.02.2014 tarihli ve E:2013/3388, K:2014/366 sayılı kararında, “Dosyanın incelenmesinden; Kocaeli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Mali Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” ihalesine teklif veren davacı şirketin Kamu İhale Kuruluna yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 28.11.2012 tarih ve 2012/UH.III-4469 sa << Devamını Oku>> [389]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fiyat dışı unsurların dikkate alınması durumunda bu unsurların neler olduğu ve buna ilişkin belgelerin isim ve niteliklerinin idari şartnamede belirtilmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [657]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından yapılan düzenlemelerde yer verilen ifadelerden, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin teklif edilen fiyatların en düşük olanı olduğunun anlaşılması gerektiği, fiyat dışı unsurların dikkate alınması durumunda bu unsurların neler olduğu ve buna ilişkin belgelerin isim ve niteliklerinin idari şartnamede belirtilmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [623]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Saygılar! Sözleşme imzalama aşamasında isteklinin vergi borcu bilgisinde borcu olduğu ve borç kapsamının içeriğinde ise; Karar İlam Harcı:4872,64 TL – Tüketici Hakem Heyeti Tebl.Masf.:1.153,90 TL Gecikme Zammı: 83,94 TL olarak toplamda 6.110,48 TL'^dir. Bu kapsamda söz konusu kalemler 5.000 TL üzerinde olması nedeniyle sözleşme imzalanacağını düşünmekteyiz fakat bu kalemlerin K.İ.Tebliğinin 17.4. md. kapsamında belirtilen [… << Devamını Oku>> [274]