ihale-soru-cevap-logo.png

" cinslerine " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 06.11.2013 tarihli ve E:2013/326, K:2013/2841 sayılı kararı ile, …Dava konusu işlemde, mevzuata aykırılığı belirlenen ikinci grup iş kalemleri olarak yer verilen A.00051 poz no’lu “Tip 0-5 numara asfalt ile 5 cm kalınlığında kaplama yapılması’’, A.00052 poz no’lu “Yükseltilmiş döşeme yapılması (60×60 cm)", A.00053 poz no’lu “Lineer Asma Tavan Yapılması”, A.0054 “Delikli Lay-on [& << Devamını Oku>> [455]