ihale-soru-cevap-logo.png

" değişikliğin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Zeyilname ile yeterlik kriteri niteliğinde bir belgeye ilişkin olarak yapılan değişiklik neticiesinde düzeltme ilanı yapılmamasının ihaleye katılımı olumsuz yönde etkilediği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [542]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar teknik şartnamede zeyilname ile yapılan bir değişikliğin 5 gün içerisinde yapılan 2. bir zeyilname ile eski haline dönüştürülmesinin idarenin güvenilirliği ve istikrar ilkelerini zedeleyici nitelikte olduğu düşünülse de, yukarıda yer verilen Kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere idarelerin ihale sürecinde re’sen ve ya şikayet üzerine birden fazla zeyilname düzenleme yetkisi bulunmaktadır. Kamu İhale Hukuku mevzuatında zeyilnamelerin idarelerce düzenleneceği belirtilmekte olup, bu i << Devamını Oku>> [584]