ihale-soru-cevap-logo.png

" deposu " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicinin teklif dosyası içerisine koyduğu ihale bedeli hesabında ve pursantaj tablosunda su deposuna ait bir hesabın bulunmadığı bildirilerek su deposu için ayrı bir ödemenin yapılıp yapılamayacağı hususunda ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü olarak, sözleşme eki projelerde yer alan betonarme su deposu yapımının, sözleşme bedeline dahil olduğu, bu nedenle depo için ayrı bir ödeme yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [532]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Betonarme yangın su deposunun sözleşme kapsamında olduğu, Sözleşmesi ve ekleri hükümlerine göre gerçekleşecek proje değişikliği sonucu sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin yeni fiyatların YİGŞ’nin 22 nci maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda tespit edilmesi, işe ait sözleşmede fiyat farkı verilmesi öngörüldüğünden, Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinin (h) bendi hükümlerinin kıyasen uygulanarak, hazırlandığı uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilec << Devamını Oku>> [750]