ihale-soru-cevap-logo.png

" dönüştürülmesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar teknik şartnamede zeyilname ile yapılan bir değişikliğin 5 gün içerisinde yapılan 2. bir zeyilname ile eski haline dönüştürülmesinin idarenin güvenilirliği ve istikrar ilkelerini zedeleyici nitelikte olduğu düşünülse de, yukarıda yer verilen Kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere idarelerin ihale sürecinde re’sen ve ya şikayet üzerine birden fazla zeyilname düzenleme yetkisi bulunmaktadır. Kamu İhale Hukuku mevzuatında zeyilnamelerin idarelerce düzenleneceği belirtilmekte olup, bu i << Devamını Oku>> [533]