ihale-soru-cevap-logo.png

" düzeltilmesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabileceği; ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi için Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, idare tarafından, düzeltme ilanı yayın << Devamını Oku>> [683]