ihale-soru-cevap-logo.png

" düzenlendiği " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuata aykırılığın belgeyi düzenleyen idareden kaynaklandığı, anılan isteklinin yüklenici olarak, mevzuata uyarınca aynı ihalenin 3 kısmına ilişkin tek sözleşme kapsamında gerçekleştirmiş olması gereken iş tutarıyla elde ettiği iş deneyiminin, ihaleye sunduğu iş bitirme belgesinin düzenlenmesi için gerekli olan ve ilgili idarece gönderilen belgelere göre, başvuru konusu ihalede idari şartnamenin 7.5.1 ve 7.6 maddelerinde aranan iş deneyimi şartlarını karşıladığının anlaşıldığı dikkate alındığı << Devamını Oku>> [3625]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

      Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-405 Sayılı Kararında:       İlanda ve idari şartnamede ihale tarihinin birbirinden farklı olarak düzenlendiği, idari şartnamede ihale tarihinin yanlış olarak yazıldığı, bu durumda idari şartnamede yapılan yanlışlığın 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen sürelere uyularak zeyilname düzenlenerek giderilmesi gerektiği halde, idarece mevzuata uygun zeyilname ile yanlışlığın düzeltilmedi << Devamını Oku>> [463]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

iş deneyim belgelerinin ;Ekap a kayıt zorunluluğu 31/08/2010 tarihinden sonra yapılan kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup Ekap^a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgeleri için söz konusu olduğu, bu tarihten önce alınan iş deneyim belgelerinin eski şekli ile kullanılabileceği anlamı çıkmaktadır. Ancak;Yapım İşl.Uyg.Yön.71.mad.de Daha Önce Alınmış İş Deneyim Belgeleri kısmında Geçici madde […] << Devamını Oku>> [521]