ihale-soru-cevap-logo.png

" düzenlenmesine " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.I-2992  Sayılı Kararında: Başvuru sahibi tarafından sunulmuş olan geçici teminat mektubundaki söz konusu eksikliğin, idare tarafından yabancı para cinsinden teklif ve geçici teminat mektubu sunma olanağı verilen istekliler için Kamu İhale Genel Tebliğinin 18.1.2 nci maddesinde yer alan açıklama paralelinde ve mali mevzuatının gerektirdiği şekilde; “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı […] << Devamını Oku>> [755]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin yemek hazırlama, yemek servisi ve yemek dağıtımı hizmeti alımı işi olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde miktarları verilmiş olan öğün başına fiyat teklifi alındığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.6’ncı maddesine göre malzemeli yemek hizmeti alımı ihalelerinde işi yerine getirecek asgari personel sayısının ihale dokümanında düzenlenmesine dair bir zorunluluğun bulunmadığı, bununla beraber Teknik Şartname’de personel sayısına ve niteliğine ilişkin düzenlemelere yer verildiği << Devamını Oku>> [1475]