ihale-soru-cevap-logo.png

" edildiğine " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37.maddesinin ikinci fıkrasında … hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde de “…” açıklaması yer almakta olup, bu çerçevede fotokopi olarak sunulan belgelerin aslından tercüme edildiğine ilişkin noter onaylı belgenin bulunması ve bu hali ile belgenin gerçek olduğu hususunda tereddüt bulunmaması sebebi ile belgelerin orijinal asıllarının veya << Devamını Oku>> [605]