ihale-soru-cevap-logo.png

" eksikliğin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan Mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 20.02.2012 tarihli ve 2012/MK-42sayılı Kararı ile; “1- 06.06.2011 tarih ve 2011/UM.II-1844 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir. Anılan Mahkeme kararına Kurum tarafından itiraz edilmesi üzerine Ankara B& << Devamını Oku>> [479]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 21.11.2012 tarih ve E:2012/2050, K:2012/3240 sayılı Kararında; “… Davacı şirket tarafından sunulan ihale teklif dosyasının aslının idareden istenilerek Kamu İhale Kurumu tarafından incelenmesi neticesinde, idarece gönderilen istekli tarafından sunulduğu anlaşılan teklif dosyasında yer alan söz konusu uygunluk belgelerinin fotokopi olduğu, belgelerin asılları olmadığı ya da belgelerin aslına uygunluğunun noterce onaylanmış olmadığı veya […] << Devamını Oku>> [417]