ihale-soru-cevap-logo.png

" Esasları " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın yürürlük tarihinin 29.11.2013 olduğu, inceleme konusu ihalenin ilan tarihinin ise 03.09.2014 tarihi olduğu dikkate alındığında, ihale dokümanında yer alan fiyat farkına ilişkin düzenlemenin ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmadığı anlaşılmıştır. Diğer yandan mevcut doküman düzenlemeleri çerçevesinde teklif verecek isteklilerin tekliflerini yürürlükteki mev << Devamını Oku>> [703]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-770Sayılı Kararında: Sözleşme ekinde sunulan 9 adet faturanın serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı olduğu görülmüş, ancak onay işleminde kullanılan kaşenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan; “Kaşeler kare şeklinde olup, en üste “TC” rumuzu, altına “TÜRMOB” yazısı ve “Mm” amblemi, Serbes << Devamını Oku>> [468]


30.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İhale ilanı veya duyurusu 24/2/2018 tarihinden önce yapılarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan elektrik alımı sözleşmelerinin, 25/5/2018 tarihi ve öncesinde fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulünün yapılması veyahut belirtilen tarihte devam etmesi şartıyla, 1/1/2016 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımları için öd << Devamını Oku>> [1403]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

idare ozel sektörde yapilan is deneyimini hangi esaslari baz alarak inceler is deneyimini gecersiz kılan unsurlar nelerdir. << Devamını Oku>> [444]