ihale-soru-cevap-logo.png

" farklar " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-3699 Sayılı Kararında: ‘Alt yüklenici’ , Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;“ Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. İlk bakışta, alt müteahhidin yukarıda verilen tanımıyla ayniyet arz eden << Devamını Oku>> [694]