ihale-soru-cevap-logo.png

" fazlası " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 83.1’inci maddesindeki “Çalışan personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme öngörülmekle birlikte hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı esaslarının sadece 8 inci maddesinin uygulanacağı hizmet alımı ihalelerinde, ihale tarihi itibarıyla geçerli brüt asgari ücretin artması halinde anılan madde gereği asgari ücretteki artış miktarı kadar fiyat farkı hesaplanacaktır.” şeklindeki açıklama yukarıda yer verilen şekliyle değiştirilerek, “asgari ücretteki artış miktarı” şekl << Devamını Oku>> [9201]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. 46.1.1. 31/08/2013 Tarih 28751 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara ilişkin 2013/5215 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki ilgili hükümler dâhilinde yapılacaktır.” düzenlemesine, Sözleşme Tasarısı’nın “F << Devamını Oku>> [673]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyemize hizmet sunan bir firma sözleşmeden itibaren ( 3 aylık bir doğrudan temin) 8 günlük yaptığı işe karşılık aylık tutarlı fatura kesilmiş,firma tüm uyarılarımıza rağmen faturayı düzeltmeye yanaşmamaktadır. Örnek; aylık 18.000 TL toplam 3 aylık 54.000 TL lik bir sözleşme imzalanmış. 20 şubatta sözleşme imzalanmış ve 28 şubatta 8 günlük iş tamamlanmış, 4.800 TL yerine […] << Devamını Oku>> [302]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar sayın üstad. Üniversite kurumunda 696 sayılı khk ile kendi ünvanımızda ve aynı haklar ile taşerondan kadroya geçtik. Geçtikten sonra herhangi bir iş sözleşmesi vb imzalamadık. %4zam ve tediye ödemelerini aldık. Fakat şu an asgari ücret e gelen zamdan faydalanıp faydalanmayacağımız konusunda bir muamma mevcut. Geçişten önceki ihale şartnamemizde yol ve yemek ücreti ödenmez ve […] << Devamını Oku>> [166]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar sayın üstad, Üniversite kurumunda 696 sayılı khk ile kadroya geçtik. Önceki ihale sözleşmemizdeki aynı haklar ile geçişimiz sağlandı. Ünvanımız ihale şartnamesinde belli olduğu için aldık. Yeni bir sözleşme imzalamadık kadroya geçtikten sonra. %4 zam ve tediye ödemesi yapıldı. Fakat şu anki asgari ücret e gelen zam konusunu muamma. Yansıtılıp yansıtılmayacağı konusunu gerçekten merak ediyoruz. […] << Devamını Oku>> [135]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2016 YILI ASGARİ ÜCRETİN % FAZLASI İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONEL İÇİN FİYAT FARKI HESAPLAMA (HESAPLAMA TABLOSU) << Devamını Oku>> [3301]