ihale-soru-cevap-logo.png

" fazlasının " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmelik hükmü ve Tebliğ açıklamalarından mühendis veya mimarların aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini kullanmaları durumunda, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın, Kanunun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın dikkate alın << Devamını Oku>> [924]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, R...if İnş. Gıda Taş. Oto. Say. Okuma Med. Tem. Tar. Teks. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibarıyla ortağı olan Yasemin K...uş hakkında açılmış kamu davasının bulunmadığı, şirketin diğer ortağı Vedat K...uş hakkında açılan kamu davasına konu “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” fiilinin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil davranışlar kapsamında değerlendirilemeyeceği, kaldı ki % 2 oranınd << Devamını Oku>> [460]