ihale-soru-cevap-logo.png

" fesih " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Taraflar arasındaki sözleşmede, haklı fesih durumunda genel hükümlere göre tasfiye edileceği belirtildiğinden sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı Borçlar Yasası'nın 106 ve 108. maddeleri gereğince menfi zararını isteyebilir. Oysa davada istenilen zarar, iki ihale arasındaki fark olup BK'nın 96. maddesi uyarınca olumlu zarar niteliğindedir. Sözleşmede aksine hüküm bulunmadığından, kısaca Müspet (olumlu) zararın fesih durumunda da ödeneceği belirtilmediğinden Müspet (olumlu) zar << Devamını Oku>> [1967]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fesih öncesi ve sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar ve yapılacak iş ve işlemler ile kesin hakediş raporu ve hesap kesme işleminin ve hesabının nasıl gerçekleştirileceği hk. << Devamını Oku>> [13416]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-3679 Kararında: 4735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, sözleşmenin idarece feshi yetkisinin sözleşmeyi yapan idarede olduğu, geçici/kesin teminatın gelir kaydedilmesi hususunda ise 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetkinin ihaleyi yapan idareye ait olduğu, başvuru sahibince teklif dosyasında sunulan iş ortaklığı beyannamesinde, “…sözleşmenin feshi, temin << Devamını Oku>> [366]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımı ile ilgili işlerde iş bitirme belgesinin düzenleneceği hususunun açıkça belirtildiği, ihale dokümanında da kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği anlaşılmakla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin sözleşmesinin, ilgili idarece, söz konusu isteklinin kendi iradesi dışında feshedildiği ve fesih tarihine kadar 5 aylık iş deneyiminin de t << Devamını Oku>> [656]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anahtar teslim götürü bedel bir iş fesh edilirse kesin hesabını yani son hakedişini fesih sürecine girmeden önce o işin kontrollüğünü yapan kişi mi düzenler yoksa fesih komisyonunda yer alan personel mi düzenler << Devamını Oku>> [462]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734, 4735 ve benzer ihale kanunlarında tasviye ve fesih işlemleri aynı başlık altında değerlendiriliyor. Tasviye ve fesih farklı işlemler midir? Aynı durumumu ifade eder? Aralarında herhangi bir fark var var mıdır? << Devamını Oku>> [2107]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım öncelikle kolay gelsin.. 696 sayılı KHK doğrultusunda; konuk evi ve sosyal tesislerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışan işçiler kapsam dışı kalmış ve kadroya geçişleri yapılamamıştır. işin süresinin 31.12.2018 tarihi sonuna kadar olan ve ödemelerinin ise ilgili konuk evi ve sosyal tesisler bütçesinden yapılan bir ihalemiz var ancak konuk evi ve sosyal tesisler […] << Devamını Oku>> [358]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mrb, park bahçe bakım ve onraım işi 696 sayılı KHK çıkmasıyla birlikte personel çalıştırılmasına dayalı olarak kabuk edilmiştir. 2016 yılında sözleşmesi imzalanmış ve 2019 yılına sonlanacak. 31/03/2018 tarihi itibariyle sözleşme fesih mi edilecek, yoksa iş eksilişi yapılarak (personel kısmı çıkarılarak) sözleşme devam mı edecek? << Devamını Oku>> [270]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

idarelerce hatalı fesih yapıldığı anlaşılırsa feshedilen sözleşme geri alınabilir mi? << Devamını Oku>> [856]