ihale-soru-cevap-logo.png

" fıkralarının " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

"Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişik 60. maddesinin 2., 3., ve 4. fıkralarının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA;, 7. maddesi ile 60. maddesinin 1. fıkrası açısından ise 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bulunmaması nedeniyle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olma << Devamını Oku>> [1675]