ihale-soru-cevap-logo.png

" fiyatlara " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her yeni fiyatın yeni bir sözleşme hükmünde olduğu ve dolayısıyla, her yeni imalatın kendi uygulama şartlarında doğru yöntemlerle analiz edilmesi gerektiğinden, taraflarca anlaşmaya varılarak oluşturulan, idaresince tasdik edilerek uygulamaya konulan ve ödemeleri de buna göre gerçekleştirilen bahse konu imalatın analizinde yer alan değerler; analizin düzenlenmesi safhasında ve gerçekleştirilen imalatın özelliğine göre taraflarca anlaşmaya varılarak tespit edilmiş olduğundan yeni fiyat yapılmasın << Devamını Oku>> [1250]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicinin teklifi ile birlikte, kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hatları için verdiği ve sözleşmenin akdedilmesi ile birlikte sözleşmesi ekine dönüşen teklif birim fiyatların yerine, sonradan projede hendek derinliğinin 2.00 m’den fazla olduğu, bir başka ifade ile hendek derinliğine bağlı olarak ve analiz formatlarından hareketle yeni birim fiyat yapılmasının, işin sözleşmesi ve eklerine uygun düşmeyeceği gibi, 4735 sayılı Kanuna da aykırılık teşkil edeceği hk. << Devamını Oku>> [1349]