ihale-soru-cevap-logo.png

" geçmeden " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz.” şeklindeki düzenleme gereğince idarenin başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihten itibaren on gün süre geçmeden sözleşmeyi imzalayamayacağı hk. << Devamını Oku>> [1097]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

EKAP üzerinden yapılan sorgulamada ihaleye konu işe ilişkin olarak T…eks Turizm Taşımacılık A.Ş. ile 09.06.2015 tarihinde sözleşme imzalandığı görülmüştür. Bahse konu sözleşmenin yukarıda anılan Kanun maddesinin devamında yer alan “…İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hus << Devamını Oku>> [713]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

110 kişilik personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işinde % 20 artış oranını geçmeden 20 kişi arttırılarak yürütülmesinde sakınca var mıdır? << Devamını Oku>> [460]