ihale-soru-cevap-logo.png

" gerekleri " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından 06.06.2011 tarih ve E:2008/4424, K:2011/2690 sayılı karar ile; “… Dosyanın incelenmesinden; İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı’nca 12.12.2006 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan Halfeti//Şanlıurfa Sayısal  Halihazır Harita İşi ihalesine beş isteklinin katıldığı, bu isteklilerin tümünün tekliflerinin geçerli sayıldığı ve davacı Öncel Mühendislik ve Mü << Devamını Oku>> [677]