ihale-soru-cevap-logo.png

" gerekmekte " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hayırlı çalışmlar, 10 kalemlik malzeme alımı işi gerçekleştirdik ancak bu malzemelerden bir tanesinde baskı işi mevcut kdv tefkifatı kesilmesi gerekiyor sanırım ancak firma 10 kalem malın faturasını kesti ve herhangi bir kdv tevkifatı uygulamamış ödeme işlemi yaparken KDV TEFKİFATI uygulamamız gerekmektemi teşekkür ederim hayırlı çalışmalar. << Devamını Oku>> [95]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu duruma göre, Teknik Şartnamede belirtilen giderlerin teklif fiyata dahil olduğu şeklinde İdari Şartnamede düzenleme yer almakta ise de, Teknik Şartnamenin 10.1.maddesinde, yüklenicinin oluşturacağı büronun ve tahsis edeceği ofisin büyüklüğünün, konumunun, niteliklerinin idarece ortaya konulmadığı gibi belli bir masraf getireceği noktasında tereddüt bulunmayan bu kalemler için idarece birim fiyat teklif cetvelinde ayrı sütunlar açılması gerekirken bu yola da başvurulmadığı görüldüğünden, söz k << Devamını Oku>> [349]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalelere katılan tüzelkişilerin ilgisine göre ortaklarını, üyelerini veya kurucularını gösteren ticaret sicil gazetelerini ya da başka belgeleri sunması gerekmektedir. Şirketler bakımından mevzuatta ifadesini bulan “ilgili” belgeler, şirketlerin ortaklarının kimler olduğunu ve bu ortakların şirketteki paylarının yüzdesini belirtmelidir. Şirketler dışındaki katılımcıların ise, hukuki yapılarının gerektirdiği diğer belgeleri sunması gerekmektedir. Söz konusu belgeler, ihale mevzuatının özellikle, << Devamını Oku>> [742]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UY.II-1464 Kararında: İhale mevzuatı hükümlerine göre iş ortaklığı ihaleye katılan isteklilerden her bir ortağın, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere tekliflerin ekinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunması gerekmektedir. Bununla birlikte, iş ortaklıklarında, taahhüdü altına girilen işe ilişkin anılan aynı belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı ve << Devamını Oku>> [405]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Devlet İhale Kanununa göre yapılan satış ihalesinde kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde kalmayan isteklilere bildirilmesi gerekir mi? Sadece ihale üzerinde kalana bildirilmesi yeterli midir? << Devamını Oku>> [301]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Yaklaşık Maliyeti ve Onayı alınmış Doğrudan Temin evrakının iptal edilmesi gerekmekte olup bu evrak ile ilgili EKAP girişinin yapılması gerekmekte midir? << Devamını Oku>> [285]