ihale-soru-cevap-logo.png

" giderlerine " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhale üzerinde bırakılan istekliye 17.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında “… birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan; aşağıda belirtilen iş kalemleri bu işte ihale komisyonunca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler olarak belirlenmiştir.  İş kalemlerini oluşturan bileşenler: Zorunlu mali sorumluluk sigortası ve kasko sigortası gideri Motorlu taşıtlar vergisi gideri Periyodik bakım, onarım, a << Devamını Oku>> [31]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“Malzemeli yemek hizmeti alımı” işinin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, bununla birlikte ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmiş olması nedeniyle de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik giderlerine ilişkin açıklama yapılması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [397]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1292 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin açıklamalarından “Malzemeli yemek hizmeti alımı” işinin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, bununla birlikte ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmiş olması nedeniyle de aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında  işçilik giderlerine ilişkin açıklama yapılmas << Devamını Oku>> [543]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan kiralık binek araca ilişkin fiyat teklifinde, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklaması gereken kasko sigortası ve bakım-onarım giderlerine ilişkin maliyetlerinin tek bir kalem şeklinde açıklandığı, söz konusu giderlerin bedellerinin ayrı ayrı belirtilmediği, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında maliyet kalemlerinin sayma yöntemiyle belirtildiği ve belgelere dayalı açıklama istenildiği hususları dikkate alındığında, söz konusu maliy << Devamını Oku>> [2147]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. 46.1.1. 31/08/2013 Tarih 28751 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslara ilişkin 2013/5215 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki ilgili hükümler dâhilinde yapılacaktır.” düzenlemesine, Sözleşme Tasarısı’nın “F << Devamını Oku>> [673]