ihale-soru-cevap-logo.png

" giren " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan hükümlerinden iş denetleme belge tutarının değerlendirilmesinde belgeye hak kazanma tarihi olarak geçici kabul tarihinin, toplam sözleşme bedelinin ’inin ilk sözleşme bedeline eşit veya üzerinde olduğu devam eden işlerde belge sahibinin, işin toplam sözleşme bedelinin ’ine ulaşıldığı tarihten önce sözleşme konusu işteki görevinden ayrılması halinde toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaşıldığı tarihin, belge sahibinin işin toplam << Devamını Oku>> [1174]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.III-3198 Kararında: … ortak girişiminin vermiş olduğu iş ortaklığı beyannamesi tebligat adresi kısmında adreslerinin tam olarak bulunmadığı fakat imza ve kaşede isteklilerin açık adreslerinin bulunduğu anlaşıldığından ve idarece bunun yeterli olarak görülmesi gerektiği, açık olarak adreslerinin iş ortaklığı beyannamesi tebligat adresi kısmında bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, bu << Devamını Oku>> [437]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UY.II-1464 Kararında: İhale mevzuatı hükümlerine göre iş ortaklığı ihaleye katılan isteklilerden her bir ortağın, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere tekliflerin ekinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunması gerekmektedir. Bununla birlikte, iş ortaklıklarında, taahhüdü altına girilen işe ilişkin anılan aynı belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı ve << Devamını Oku>> [405]