ihale-soru-cevap-logo.png

" gizliliğinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

….firmasının ve anılan firmanın Ege Bölgesi'ndeki yetkili temsilcisi niteliğinde bulunan davacı firmanın aynı ihaleye birlikte katılmaları halinde fiilî olarak fiyat rekabetinin sağlanamayacağı, ana dağıtıcıdan alınan ürünü teklif eden davacının bu firmadan alınan maliyet bedelinin altında teklif veremeyeceği ve söz konusu durumun firma tarafından bilinecek olması nedeniyle tekliflerin gizliliğinin kısmen de olsa etkileneceği hk. << Devamını Oku>> [424]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-3994 Sayılı Kararında:, İhale sürecinin güvenilir ve saydam bir şekilde yürütülmesinin temini için yaklaşık maliyetin gizliliğinin sağlanması esas olup, yapılan tespitler doğrultusunda başvuru konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin gizliliğinin ilk oturumdan önce ortadan kalktığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [604]