ihale-soru-cevap-logo.png

" gösterilmemesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-2618 Kararında: Her ne kadar Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmine ilişkin belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde iş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması gerektiği hüküm altına alınmış olup, bu durumda tekliflerin değerlendirilmesi işleminin sonuçlandırılması için idare tarafından [ << Devamını Oku>> [564]