ihale-soru-cevap-logo.png

" kararıyla " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

a)Kamu İhale Kurulu Kararı’ndan sonra, gerekli iş ve işlemlerin yapılması ile birlikte sözleşmenin fesih değil tasfiye edilmesi, b)Tasfiye edilen işin, tasfiye, kesin hakediş ve hesap kesme hakedişi konusunda gerekli işlemlerin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde belirtilen usuller doğrultusunda ekli örnek yazımıza göre yapılması, c)Sözleşmenin tasfiyesinden sonra yeni yüklenici ile yapılacak sözleşmede, inceleme bölümünde belirtilen özel düzenlemenin yapılması kaydıyla sözleşme bed << Devamını Oku>> [1236]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince alınan 31.01.2014 tarihli ve E:2012/3757, K:2014/215 sayılı kararla “Anılan Kanunun "Danışmanlık Hizmetleri" başlıklı 48. maddesinin birinci fıkrasında, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki [&he << Devamını Oku>> [331]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstihdama dayalı hizmet alımlarında ihaleye çıkarken hesaplanan brüt yol ücretinin belediyeden alınan kararla artması sonucu ne yapılabilir? << Devamını Oku>> [617]