ihale-soru-cevap-logo.png

" karşılaştırılarak " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 20.09.2013 tarihli ve E:2012/3769, K:2013/2303 sayılı kararında  “… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 39. maddesinde, "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına << Devamını Oku>> [344]