ihale-soru-cevap-logo.png

" kaşeli " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

A..N.. Ymk. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 4 sayfalık EK-O.7 Maliyet/Satış Tespit Tutanağını ve devamında söz konusu belgenin son sayfasında kaşesi ve imzası bulunan SMMM Hasan A...’a ait Oda Sicil Kayıt Belgesinin sunulduğu, Tebliğ düzenlemesinden şekil şartları içerisinde her sayfasının imzalanıp kaşelenmesi gerektiğine yönelik bir düzenlemenin yer almadığı dolayısıyla idarece A..N.. Ymk. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmama sebeplerind << Devamını Oku>> [1708]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, teklif mektuplarının ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanacağı, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda aktarılan niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, birim fiyat teklif cetvellerinin ise teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unva << Devamını Oku>> [580]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından bir adet rakam ve yazıyla doldurulmuş fiyat teklifi bulunan birim fiyat teklif mektubu sunulmasının yanında üç adet kaşeli ve imzalı ancak fiyat teklifi bulunmayan teklif mektubu ile bir adet rakamla doldurulmuş fiyat teklifi bulunan birim fiyat teklif cetveli sunulmasının yanında dört adet kaşeli ve imzalı ancak fiyat teklifi bulunmayan birim fiyat teklif cetveli sunulmasının anılan Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ihale kararını etk << Devamını Oku>> [598]