ihale-soru-cevap-logo.png

" kaşesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale dosyasına koyacağım,  iş deneyim belgesini noterden çoğalttım ve noterde üzerine ”iş bu örneğin ilgilisi tarafından ibraz edilerek şerhle geri verilen aslının aynı olduğunu ve bir örneğin dairede saklandığını tasdik ederiz ” kaşesi basılmıştır. ihalede kullanabilir miyim? << Devamını Oku>> [86]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-2371 Sayılı Kararında: SMMM tarafından yazılan bu ibarenin Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.4 üncü maddesinde, satışlar üzerinden açıklama yapılması durumunda yazılması istenilen ibare ile birebir örtüşmese de (birim maliyet tutarı ibaresi yerine birim satış tutarı ibaresinin yazılması gerekmektedir.) ekinde sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile bu tutanakta yer alan ağırlıklı ortalama birim […] << Devamını Oku>> [748]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde başvuru sahibi H B’in teklif dosyası içinde sunduğu bilanço bilgileri tablosunun, 31.12.2015 tarihli bilançosunun ve 2014-2015 dönemine ait gelir tablosunun Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükmü gereği temin edilen özel kaşe ile kaşelenmedikleri sadece SMMM M A tarafından iletişim bilgilerinin belirtildiği kaşenin bulunduğu, bunun dışında ayrıca TÜRM << Devamını Oku>> [2614]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bankanın bir şubesi tarafından düzenlenip diğer şubesi tarafından "aslı gibidir" kaşesi vurularak onaylanan banka referans mektubuyla ilgili teyit istenmesi, gerektiği hk << Devamını Oku>> [696]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başka bir ifadeyle, F...bank A.Ş. Birlik Mahallesi Şubesi tarafından düzenlenen banka referans mektubunun fotokopisinin, aynı bankanın başka bir şubesi tarafından “aslı gibidir” kaşesi kullanılarak imzalandığı ve başvuruya konu ihalede bu ıslak imzalı banka referans mektubunun sunulduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, başvuru sahibi tarafından sunulan banka referans mektubunda belgeyi ilk olarak düzenlediği anlaşılan F...bank A.Ş. Birlik Mahallesi Şubesi’nin iki yetkilisinin imzaları ıslak imza olm << Devamını Oku>> [905]