ihale-soru-cevap-logo.png

" katılınması " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 26/06/2015 tarihli ve 95816514-755.02.07-73063 yazı ile süreç hakkında bilgi verilerek, başvuru sahibi tarafından 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (c) bendinde belirtilen yasak fiil ve davranışın işlendiğinden bahisle yasaklanmasını teminen, keyfiyetin Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’na bildirildiği, ayrıca 26/06/2015 tarihli ve 95816514-755.02.07-199378 sayılı yazı ile, başvuru sahibi tarafından “sahte belge veya sa << Devamını Oku>> [932]