ihale-soru-cevap-logo.png

" kaynakların " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince elli veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde %3 oranında özürlü işçi çalıştırılmasının zorunlu olması nedeniyle, 501 kişilik personel hizmet alımı ihalesine ilişkin ihale dokümanı hazırlanırken ve asgari işçilik maliyeti belirlenirken, bu Kanun hükmünün ihmal edilmesi mümkün görülmediği hk. << Devamını Oku>> [727]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Verilen tekliflerden ikinci en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin, diğer teklifin ise davalı idarenin ihale konusu iş için ayırdığı ödeneğin üstünde olduğu, en avantajlı teklif olarak belirlenen iş ortaklığının teklifinin ise, çok düşük kırımla yaklaşık maliyete çok yakın sunulduğu görülmektedir. Bu durumda, kaynakların verimli kullanılmaması, yeterli rekabetin oluşmaması sebebiyle kamu menfaati göz önünde bulundurularak ihalenin iptal edilmesi yönündeki işlem hukuka uygun olduğu hk. << Devamını Oku>> [426]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen temyiz isteminin kabulü ve Ankara 6. İdare Mahkemesinin 24.04.2013 tarihli ve E:2012/1428, K:2013/831 sayılı kararının bozulmasına ilişkin kararda, “Dosyanın incelenmesinden; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü … Bölge Müdürlüğü tarafından "Artvin – Erzurum Karayolundaki Ripaj Tünellerinin ve Artvin – Ardanuç Karayolu Tünellerinin Elektromekanik İşlerinin Yapılması" i << Devamını Oku>> [648]