ihale-soru-cevap-logo.png

" kendisi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi M... Müzik Ses Işık Anons Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Eurolight marka ürünlerin ithalatçısı olduğuna dair kendisi için düzenlediği yetki belgesini sunduğu, ayrıca Behringer, Nebula, ETC markalarına ait ürünlerin teminini doğrudan ithalat yoluyla gerçekleştireceğine dair taahhütname verdiği, anılan isteklinin bu ürünlerin yetkili satıcısı olduğunu tevsik edemediği anlaşıldığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekm << Devamını Oku>> [859]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesinin 20.09.2013 tarihli ve E: 2013/1426, K:2013/2304 sayılı kararında, “Temyize konu Mahkeme kararının; 18.07.2011 tarih ve 2011/UY.I-2404 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının; davacı ile diğer istekli Ö… F… B… İnşaat Firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin kısmının reddine ilişkin bölümünde hukuka aykırılık görülmem << Devamını Oku>> [478]